Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Språkförskola

Språkförskolan Pippi riktar sig till barn med språkstörning eller omfattande språksvårigheter. Språkförskolan är förlagd vid Furuviks förskola och har en integrerad verksamhet.

Pippi har plats för 12 barn varav 6 barn med diagnosticerad språkstörning eller språkförsening som blivit rekommenderad av logoped att söka till språkförskolan. Personaltätheten är hög på avdelningen och här arbetar förskollärare, barnskötare och logoped tillsammans och planerar verksamhetens innehåll.

På Pippi pratar personalen i korta meningar, tydligt och långsamt. Här dras tempot ner och alla ges tid att uttrycka sig. Vi använder bildstöd och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) för att stötta språkförståelse och ge barnen fler verktyg att själva uttrycka sig.

Verksamheten följer förskolans läroplan. Det innebär att vanliga förskoleaktiviteter som samling, inne- och utelek, gymnastik och utflykter vävs ihop med språkträning och specialpedagogik.

Mycket lek och enklare miljöer 
På Pippi har leken ett stort utrymme i den dagliga verksamheten. Personalen arbetar aktivt med att utveckla barnens lekförmåga, genom extra stöttning i lek och samspel.

Det är viktigt för barnens trygghet och självkänsla att vardagen har en tydlig struktur och fasta rutiner, detta för att de ska kunna ta till sig och förankra nya ord och begrepp.

Inne i språkförskolans lokaler är miljön avskalad, vilket hjälper barnen att sortera intrycken.

Ansöka till språkförskolan
För att söka plats på språkförskolan krävs en rekommendation från behandlande logoped i samråd med vårdnadshavare. Det krävs en särskild ansökan till språkförskolan Pippi. Ansökan görs via e-tjänsten, se länk på denna sida. Ni kan läsa mer om antagningsförfarandet här.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 1 mars 2022

Kontakt


Språkförskolan Pippi

Skolvägen 7

telefon 0950-166 00


Rektor

Jeanette Burstrand