Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


När ditt barn fått plats

När ditt barn fått plats i förskola, behöver vi viss information från dig som vårdnadshavare.

När ditt barn har fått plats på förskola önskar vi att ni som vårdnadshavare gör följande saker:

Lämnar inkomstuppgift. Om inkomstuppgift inte har lämnat kommer full avgift enligt maxtaxan att debiteras. 

Ansöker om konto i Tempus. I Tempus kan du bland annat lägga schema, anmäla frånvaro och ta del av information från fritidshemmet.

Vi behöver också få vetskap om eventuell adressändring, nya inkomstuppgifter och ändrade familjeförhållanden.

Adressändring
Vid ändrad adress behöver ni meddela oss detta. Detta görs enklast via e-post till barnomsorgen@edu.lycksele.se, alternativt till handläggare för förskolan, telefon 0950-166 00.

Ändrad inkomst
För att vi ska kunna ta ut rätt avgift för barnens placering, behöver vi ha en uppdaterad inkomstuppgift. Ny inkomstuppgift lämnas i e-tjänsten.

Ändrade familjeförhållanden
Vid förändringar i familjebilden, t.ex. separation eller ny sammanboende i hushållet, behöver vi få uppgift om detta för att kunna debitera rätt avgift. I e-tjänsten "Anmälan om ändrade familjeförhållanden" kan ni meddela detta, samt om ni vill ha fakturan uppdelad mellan föräldrarna.

Sommarsemester för barnet
Vid planering av sommarförskolan är det extra viktigt att vi i god tid får veta när barnet ska ha sin sommarledighet, och om barnet eventuellt behöver vara på sommarförskolan. Information om när barnens sommarschema ska vara inlagt går ut via Tempus.

Här kan du läsa mer om inkomstuppgift och schema i Tempus.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2022