Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Ansökan, kö och uppsägning av plats

Du kan söka förskoleverksamhet om   

  • du arbetar eller studerar
  • du är arbetssökande
  • du är föräldraledig för yngre syskon
  • allmän förskola, fr.o.m. hösten det år barnet fyller tre år 

Enligt Skollagen ska kommunen kunna erbjuda plats i förskola inom fyra månader (detta innebär ingen garanti att få plats på en specifik förskola). Därför önskar vi få in din ansökan så snart som möjligt, men senast fyra månader innan önskat startdatum. 

Kö och placering
Just nu har vi många barn i åldrarna 1-5 år i kommunen, vilket gör att trycket på våra förskolor är högt. Därför är det bra att ansöka om plats i så god tid som möjligt.

I ansökan går det att önska upp till tre alternativ på önskad placering. Turordning i kön gäller utifrån det datum ansökan inkommit till oss. Turordningen gäller vid fördelning av platser men vi kan inte garantera ett visst alternativ.

Ange i ansökan vilket datum ni önskar påbörja inskolning. Mer om vistelsetider och inskolning kan ni läsa här.

Syskonförtur tillämpas vid placeringar, vilket innebär att yngre syskon har förtur så länge ett äldre syskon går kvar på förskolan vid den tidpunkt då det yngre syskonet ska börja. Förtur till en viss plats kan också, i sällsynta fall, ges om det finns synnerligen starka skäl för att barnet behöver få sin placering på ett visst ställe, utifrån exempelvis medicinska eller sociala skäl. 

Barn som placeras på annan enhet än den önskade får stå i överflyttningskö tills önskemålet är tillgodosett. Överflyttningar sker vanligtvis endast vid grundskolans läsårsstart, då det är vid den tidpunkten som de flesta lediga platser uppstår. 

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är två månader från det datum uppsägningen kommer till kommunen. Barnet får nyttja platsen på förskolan under uppsägningstiden. Avgift tas ut under uppsägningstiden.  

Kommunen kan säga upp platsen om

  • plats erhållits utan att reglerna uppfyllts.
  • debiterade avgifter enligt gällande taxa inte har betalats.
  • placeringen inte nyttjats på ett sådant sätt som överenskommits.

Ansökan och uppsägning görs via e-tjänsten.

Kontakta sidansvarig: Webmaster

Uppdaterad den 4 april 2022