Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Förskola och familjedaghem

Barn i förskolan

Vår förskoleverksamhet och pedagogiska omsorg ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Den ska också vara ett stöd för dig som förälder och bidra till ditt barns fostran, utveckling och lärande. Den ska göra det möjligt för dig att förena arbetsliv eller studier med ditt föräldraskap.

Förskolan tar emot barn 1-5 år och är öppen 06.00-18.00 alla vardagar. Från höstterminen det år barnet fyller tre år erbjuds allmänna förskolan. Förskolan följer läroplanen (Lpfö 98/10).

Pedagogisk omsorg (familjedaghem) tar emot barn 1-5 år i sitt hem och är öppet alla vardagar mellan klockan 06.00-18.00. Förskolans läroplan är vägledande för verksamheten.

Kommunen har en OB-förskola Forsdala förskola, avdelning Nattfiluren som är öppen dygnet runt alla dagar utom större helgdagar såsom jul, nyår, påsk och midsommar.

Ansökan om plats
Ansöka om plats kan du göra via våra e-tjänster.

Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Nina Lindberg

Uppdaterad den 18 september 2017