Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Pågående arbete vecka 14

Vakar kan förekomma på Lycksträsket och det är begränsad framkomlighet på gång- och cykelstig till Lyckan.

I måndags, 3 april, slutfördes sjöförläggningen av vatten- och avloppsledningarna. Det är 1700 meter ledning gånger två som är utlagt. På grund av det milda vädret kan vakar fortfarande förekomma.  

Schakt för nedläggning av ledningar är påbörjat längs gång- och cykelstig intill väg 365 mellan Skrabbtjärn och Ponderosavägen. På grund av detta är det begränsad framkomlighet på gång- och cykelstig.


Uppdaterad den 5 april 2017