Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Pågående arbete vecka 11

Lite kort information om vad som pågår just nu och de närmaste veckorna på Lycksträsket vid byn Lyckan. Se även bildspel ovan.

Arbetet med förläggning av vatten- och avloppsledningar i byn Lyckan fortsätter. Isvakar har sågats upp för att ansluta ledningarna vid landfästet, så personer som vistas på isen ombeds att respektera samt hålla avstånd till avspärrningarna.

Det pågår även schakt- och borrningsarbeten intill byn Lyckan samt området omkring gång- och cykelstig vid Ponderosavägen. Detta kan medföra mindre störningar för trafikanter och förbipasserande.

Arbetet bedrivs av NCC på uppdrag av Lycksele Avfall och Vatten AB.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 14 mars 2017