Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Störning Norräng-LyckanLycksele avfall och vatten AB, LAVAB, ska anlägga nya ledningar för dricksvatten och avlopp från Lyckan in till Lycksele tätort. Arbetet kommer att utföras under 2017. 

Uppdaterat: Detta projekt slutfördes under augusti 2017. Så nu får boende med kommunalt vatten sitt dricksvatten från Lycksele vattenverk.

Beslutet har tagits för att möta de ökade kraven som ställs på bolagets verksamhet genom ny lagstiftning, EU-direktiv samt skärpta miljömål för dricksvattnets kvalité och avloppsrening.

Satsningen, med att ansluta Lyckans ledningsnät till Lyckseles centrala ledningsnät, kommer även att innebära en förbättrad miljö i sjön Lycksträsket och en högre kvalité på dricksvattnet.

Färdigställt under augusti
Arbetsområdet är Stallvägen, på bostadsområdet Norräng, till Lyckan och utförare av uppdraget är NCC i Lycksele. Arbetet påbörjas vintern 2017 och planen är att arbetet ska vara färdigställt under augusti 2017.

Gång-, cykel- och skotertrafik kan komma att begränsas under vissa tider. Annonsering kommer att ske i samarbete med NCC på bland annat hemsida, i sociala medier och i Annonsbladet.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 18 januari 2017