Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Gång- och cykelvägar

Bild på barn som cyklar på en gång- och cykelväg

I Lycksele finns 3,5 mil gång- och cykelväg, vilket räknat per invånare är den högsta siffran i länet. Men vi är inte nöjda med det. Vi vill göra det ännu enklare att cykla till jobbet, till skolan och på fritiden. Har du idéer eller synpunkter på hur Lycksele kan bli en mer cykelvänlig kommun – hör av dig via uppgifterna i kontaktblocket.

Under vintertid är gång- och cykelvägarna i Lycksele prioriterad vid snöröjningen för att öka tillgängligheten för allmänheten. 

Väghållaransvaret är uppdelat mellan kommunen och Trafikverket. Övervägande delen av de  gång- och cykelvägar som löper längs Trafikverkets vägar driftas av dem. Inom Lycksele tätort är det de längs med väg E12 och väg 365 (Sorselevägen och Vilhelminavägen), hit hör exempelvis gång- och cykeltunnlarna intill bron över Umeälven.

Var ska du cykla?
Du ska cykla på höger sida av körbanan. Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Detsamma gäller för tvåhjuliga mopeder klass II.

Du får dock cykla på körbanan, även om det finns en cykelbana, när det är lämpligare med tanke på färdmålet. I så fall måste du vara extra försiktig.

Övergångsställe
Det är inte förbjudet för dig som cyklar att korsa en väg på ett övergångsställe, men övergångsstället är tänkt för gående och det är därför olämpligt att cykla där. Om du kliver av cykeln och leder den gäller samma regler som för gående. En cyklande som ändå korsar en väg på ett övergångsställe har alltid väjningsplikt både mot gående och mot fordon på vägen. 

Cykla på cykelbanan
Om det finns en cykelbana, ska du normalt använda den. Vid färd med cykel får barn till och med det år de fyller åtta år använda gångbana om cykelbana saknas. Reglerna för placering är desamma som på vägen: du cyklar på höger sida och gör omkörning till vänster.

Moped klass II
Moped klass II är ett motorfordon på två, tre eller fyra hjul, som är konstruerat för en hastighet av högst 25 km/timmen och vars effekt inte överskrider 1 kilowatt.

Trafikreglerna för moped klass II är desamma som för cykel. Du ska därför köra din moped klass II på cykelbana, såvida inte cykelbanan har en tilläggstavla under vägmärket för påbjuden cykelbana där det står "ej moped".

Källa: Transportstyrelsen


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 19 januari 2018Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17