Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Städning av torg, parker och grönområden

Städning är en viktig del i kommunens verksamhet för att hålla staden attraktiv och ren från skräp och avfall.

Skräp föder skräp och leder till en förfulad, otrygg stadsmiljö. En skräpig plats blir dessutom mer utsatt för klotter och skadegörelse. Om vi alla hjälps åt att slänga skräp och ta hand om vårt avfall blir arbetet mot en skräpfri stad enklare och medel som spenderas på städningen kan istället läggas på något annat.

Hjälp oss hålla Lycksele rent! Släng skräp i papperskorgar, hjälp oss med städningen och kontakta oss om det är mycket skräp i något område.

Ris, trädgårdsavfall, virke, bildäck med mera som dumpas på kommunens mark är även en typ av avfall som kommunen hanterar. Förutom att miljön påverkas negativt är hanteringen och borttransporten väldigt kostsam för kommunen.

Ris, gräsklipp, löv – nedskräpning?

Att dumpa trädgårdsavfall i form av ris, kvistar, stubbar, löv, gräsklipp, växtrester med mera, bidrar man till en övergödning i naturen. Detta leder till att befintliga växter i omgivning tillslut dör, stora mängder brännässlor etablerar sig och skadedjur, bland annat råttor, ökar. På ett område som detta är det inte trevligt att vistas i, nedskräpning leder till ökad nedskräpning och ett mindre attraktivt område. Återställning av områden som dessa är kostsamma för kommunen.

Felanmälan

Finns det områden som är nedskräpade och är i behov av städning? Kontakta oss för åtgärder.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 4 april 2018Kontakt


Vid frågor och felanmälan


Felanmälan efter kontorstid

SOSAB

telefon 0950-101 17