Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Åtgärder för flygsäkerhet

Vy över Lycksele flygplats. Bild fotad från flygplan.

Här finns information om de pågående avverkningarna kring Lycksele flygplats och på närliggande fastigheter.

Tyvärr finns missuppfattningar kring varför Lycksele kommun genomför de pågående insatserna. Med en faktabaserad förklaring kring bakgrund, process och framtid vill vi på ett samlat sätt ge svar på många av de frågor som cirkulerar. 

Lycksele kommun vill även be om ursäkt för att informationen om det pågående arbetet i området kring Lycksele flygplats upplevts bristande. Vi har förståelse för den irritation och besvikelse som flera ger uttryck för men kommunens förhoppning är att den här informationen kan bidra till att skapa förståelse för de insatser som genomförs.


Fotograf: Lycksele flygplats
Uppdaterad den 22 augusti 2019Kontakt


Frågor kring flygsäkerhet

Lennart Näslund, vd Lycksele flygplats

Allmänna frågor

Eric Lundström, enhetschef samhällsplanering