EnglishSamiska-Sámigiela
Sök på webbplatsen
Snabbsökning
 
Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  | 
.
Startsida      E-tjänster & blanketter
.
Kontakt  |  Kartor  |  Webbkarta  |  Utskrift
Topmenybild för andranivå meny   Kommun och politik  
    Vision och mål  
    Ekonomi  
    Statistik  
    Kommunens organisation  
    Kvalitet och jämförelse  
    EU & internationellt  
    Hållbar utveckling  
    Pågående utvecklingsprojekt  
    Social hållbarhet  
    Ekonomisk hållbarhet  
    Ekologisk hållbarhet – miljömål  
    Jämställdhet  
    Säkerhet och beredskap  
    Påverkan & medborgardialog  
    Kommunens handlingar och sammanträdesplan  
    Överförmyndare  
.
  > Kommun och politik > Hållbar utveckling > Ekonomisk hållbarhet
 
  Ekonomisk hållbarhet

Lycksele bär på en månghundraårig tradition som handelscentrum. Tidigare var det pälsverk, livsmedel, handarbeten, kreatur, och senare också skogsprodukter, teknik och kunskap. Alla dessa produkter, och säkert många andra därtill, är produkter som utgjort basen för handeln och framväxten av det samhälle vi idag kallar Lycksele. 

Ett livskraftigt näringsliv i såväl stad som landsbygd är ett av de arv vi har att förvalta och utveckla till kommande generationer. 

Lycksele kommun som organisation ska verka för att skapa förutsättningar för ett ständigt förbättrat näringslivsklimat, samt stödja utvecklingskraft och innovativa utvecklingsinsatser. Dessa utvecklingsinsatser ska vara inriktade på den kommunala kärnverksamheten och bidra till att få den kommunala ekonomin i balans. De ska rikta sig mot näringslivet och fokuseras på lokaliseringar, investeringar och evenemang som stöttar verksamheter som har störst potential till ökad sysselsättning och därmed bidrar till att stärka det kommunala skatteunderlaget.

 

Tillbaka

 
Dela |
 
 
 
 
Lycksele kommun Besöksadress: Storgatan 22
Tfn: 0950-166 00 Fax: 0950-660 35
Webmaster: Mikaela Åström Ansvarig utgivare: Rickard Sundbom
  Cookies Kontakta oss  
 
.