EnglishSamiska-Sámigiela
Sök på webbplatsen
Snabbsökning
 
Lättläst  |  Lyssna  |  Teckenspråk  | 
.
Startsida      E-tjänster & blanketter
.
Kontakt  |  Kartor  |  Webbkarta  |  Utskrift
Topmenybild för andranivå meny   Näringsliv och arbete  
    Om Näringslivskontoret  
    Arbetsmarknad  
    Kompetensutveckling  
    Om företagande  
    Företagsregister (extern länk)  
    E-postregister för företag  
    Upphandlingar  
    EU  
    Ekonomiskt stöd  
    Tillstånd, regler & tillsyn  
    Företagslots  
    Utvecklingsprojekt i Lycksele  
    E12 Atlantica Transport  
    Möjligheternas region  
    Utvecklingsprojekt - avslutade  
    Statistik och rapporter  
    Organisationer för näringslivet  
    Kommunala bolag  
.
  > Näringsliv och arbete > Utvecklingsprojekt i ... > Utvecklingsprojekt - a... > AC Lyftet
 
  AC Lyftet

Projektets namn:
AC Lyftet

Projekttid:
120109-130630

Projektgeografi:
Västerbottens inland

Projektets syfte:
Att utbilda företag och arbetsgivare i tillgänglighet, god arbetsmiljö och kompetensförsörjning genom utbildningar, workshops och seminarier.  Syftet är också att genom utbildningsinsatserna stimulera till fler nätverk och partnerskap mellan företag och kommuner för att bättre klara utmaningar gällande tillväxt, arbetslöshet och företagsutveckling.

Projektets resultat/Mål:
• Att fler företagare och arbetsgivare i AC inland ska öppna upp för individer som riskerar diskrimineras från arbetsmarknaden genom t ex fler praktik- och lärlingsplatser.
• Att fler företag och arbetsgivare i AC inland ska öka kunskaperna i god och hälsofrämjande arbetsmiljö för att motverka långtidssjukskrivningar.
• Att företag och arbetsgivare i AC inland ska öka möjligheterna att på kort och lång sikt få tag på den arbetskraft de söker genom ett närmare samarbete med AF, kommunernas arbetsmarknads- och tillväxtenheter samt lokala och regionala utbildningsanordnare.
• Att i samarbete med SCS utveckla metoder för validering av kunskaper för att korta tider i studier och vägen till arbete.
 


Kommunnyttan:
Att sprida kunskap om hur olika former av kompetensförsörjning kan utveckla arbetsorganisationen för ökat lärande som bidrar till verksamhetsutveckling även efter projekttiden.
Att kommunen arbetar upp strategier för att motverka kompetensförsörjningsbrist.

Projektledare:
Malin Ackermann
Mobil: 070-3718510

E-post: malin.ackermann@lycksele.se

 
Dela |
 
 
 
 
Lycksele kommun Besöksadress: Storgatan 22
Tfn: 0950-166 00 Fax: 0950-660 35
Webmaster: Mikaela Åström Ansvarig utgivare: Rickard Sundbom
  Cookies Kontakta oss  
 
.