Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Färd- och riksfärdtjänstFärdjänst är en kompletterande kollektivtrafik som är till för personer med funktionsnedsättningar som inte endast är tillfälligt, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Här hittar du ansökningsblanketterna för Färdtjänst och Riksfärdtjänst

Länkar:
Färdtjänstreglerna som är gemensamma för Västerbotten

Din ansökan om färdtjänst bedöms efter de villkor som anges i Lag om färdtjänst (1997:736).

Riksfärdtjänst
Kommunen ska enligt de villkor som anges i Lag om riksfärdtjänst (1997:735)
lämna ersättning för resekostnader för personer som till följd av ett stort och
varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt.

Mer information om Riksfärdstjänst 

Kontakt
Om du har frågor eller vill ansöka om färdtjänst kontakta kommunens kundtjänst på 0950-166 00, de kan koppla dig till färdtjänsthandläggaren.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017