Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Färd- och riksfärdtjänst

Färdjänst är en kompletterande kollektivtrafik som är till för personer med funktionsnedsättningar som inte endast är tillfälligt, som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.

Vår färdtjänstutredare genomför en utredning för alla som söker färdtjänst. Färdtjänst gäller inom Lycksele kommun.

Du kan till exempel inte få färdtjänst för att kollektivtrafiken saknas eller för att bussen inte passerar där du bor.

Behöver du hjälp med att bära hem dina varor kan du ansöka om hemsändningsstöd.

Kontakt

Om du har frågor eller vill ansöka om färdtjänst kontakta kommunens kundtjänst på 0950-166 00, de kan koppla dig till färdtjänsthandläggaren.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 1 december 2017Kontakt


Verksamhetsområde Myndighet, Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor

Lycksele kommun

Handläggare/miljöinspektör avfallsfrågor