Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Rådgivning och personligt stöd

Det finns olika former av stöd och hjälp som du kan få för att underlätta din vardag.

Personligt ombud
Personligt ombud är ett kostnadsfritt stöd i kontakter med olika myndigheter för att du som enskild ska få den vård och service du behöver och har rätt till. Ett personligt ombud arbetar på uppdrag av den enskilde och är fristående från myndigheter. Det behövs inga remisser för att få personligt ombud och det skrivs inga journaler.

Telefon: 070 - 200 15 65
För mer information: Personligt ombud

Personligt stöd vid telefonsamtal
Teletal hjälper till genom att tolka svårförstått tal. Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inte ha något tillstånd.
Du ringer telefonnummer 020 - 22 11 44
1. En tolk hos Teletal svarar.
2. Ni förbereder samtalet tillsammans
3. Tolken ringer upp den du vill ringa till
4. Tolken är med som ett stöd under samtalet
5. När samtalet är färdigt kopplas den tredje personen bort.
6. Du och tolken pratar själva om hur du upplevde samtalet

För öppettider och mer information: Teletal

Familjerådgivningen
Om du har relationsproblem i din familj kan du få hjälp på familjerådgivningen. Du kan vara gift, sambo eller på väg att flytta ihop. Du kan också vara frånskild eller på väg att skiljas. Läs mer via länken uppe till höger.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 27 september 2019