Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Journummer och akut hjälp

Ibland behöver man stöd, råd och hjälp även på tider då mottagningar och öppenvård inte finns tillgängliga.

Sjukvårdsrådgivning i Västerbotten
Hit kan du ringa dygnet runt för att få prata med en sjuksköterska och få medicinska råd. Sköterskan kan göra en bedömning om du behöver uppsöka sjukvården akut.
Telefon: 1177
Öppet: alla dagar, dygnet runt
För mer information: Sjukvårdsupplysningen

Hjälplinjen
Telefonen bemannas av socionomer, psykologer och psykiatrisjuksköterskor som erbjuder ett första stödsamtal och psykologisk hjälp till människor i kris. Du kan även få råd om var du ska söka dig vidare för att få rätt hjälp. Samtalet är kostnadsfritt och syns inte på din telefonräkning.
Telefon: 020 - 22 00 60
För öppettider och mer information: Nationella hjälplinjen

Jourhavande Präst
Hit kan du ringa om du i ett akut skede känner att du behöver prata med en präst. Dagtid ringer du din lokala församling.
Telefon: 112
För öppettider och mer information: Jourhavande Präst 

SPES telefonjour
SPES är Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd. Telefonjouren finns till för dig som är närstående till någon som tagit sitt liv, och som behöver någont att prata med.
Telefon: 08 - 34 58 73
För öppettider och information: SPES

Jourhavande Medmänniska
Telefonerna bemannas av vanliga medmänniskor med intresse för människor och vana att lyssna. De har tystnadsplikt och är anonyma - precis som att du som ringer också är anonym.
Telefon: 08 - 702 16 80
För öppettider och mer information: Jourhavande Medmänniska

Röda Korset
Ibland kan det vara skönt att få prata med en förstående medmänniska.
För dig som är under 25 år och behöver någon att prata med finns möjlighet att chatta med jourhavande kompis. 
För chattens öppettider och mer information: Jourhavande Kompis

Brottsofferjouren

Stöd och hjälp till dig som drabbats av brott, är vittne eller anhörig till någon drabbad.
Erbjuder telefonkontakt på en mängd språk - ansök via kontaktformulär på hemsidan.
Telefon: 0200 - 21 20 19
För öppettider och mer information: Brottsofferjouren

Kvinnofridslinjen
Nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp.
Telefon: 020 - 50 50 50
För öppettider och mer information: Unizon

Kvinnojouren i Lycksele
Telefonen bemannas av jourkvinnor med erfarenhet av att lyssna.
Telefon: 0950 - 372 11
Telefontid 8-22 alla dagar i veckan.

Mansjouren i Västerbotten
Hit kan du ringa för att prata om t.ex. relationsproblem, separationer, vårdnads- och umgängestvister, missbruk, aggression och våld, arbetslöshet, ensamhet och mycket annat. Den som svarar lyssnar utan att ge lösningar eller döma. Vid behov kan de ibland ge tips om vem som kan hjälpa till.
Mansjouren Västerbotten, tel 070-257 43 13 eller mejla info@mansjouren.ac.se

För dig som finsktalande
Svenska kyrkan erbjuder telefonjour på finska.
Palveleva Puhelin, finsk telefonjour: 020 - 26 25 00
Den finska telefonjouren är en del av Svenska kyrkans själavård på finska
Den du talar med har tecknat tystnadsförbindelse.
För öppettider och mer information: Finspråkig telefonjour, Svenska Kyrkan

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 14 april 2020