Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Arbete och sysselsättning

Du som lever med psykisk ohälsa, är långtidssjukskriven eller på annat sätt behöver anpassad sysselsättning kan ha rätt att få hjälp med detta.

Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen ger service till dig som söker arbete. För arbetssökande med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga finns särskilda insatser.
Kontakta arbetsförmedlingen för mer information.
Telefon: 0771 - 60 00 00
För öppettider och mer information: Arbetsförmedlingen i Lycksele

Arbetsmarknadsenheten/Resurscentrum - Lycksele Kommun
Här kan du som arbetssökande eller långtidssjukskriven erbjudas individuellt anpassade åtgärder i samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan, landstinget med flera. Syftet är att förbättre möjligheterna till en anställning och sysselsättning.
Här bedrivs projekt och verksamheter riktade till olika målgrupper.
Tror du att det kan vara något för dig eller om du vill  ha mer information kan du ta kontakt med din handläggare på arbetsförmedlingen, försäkringskassan eller socialtjänsten.

Röda Villan
Röda villan är en allaktivitetsverksamhet för människor med psykisk eller psykosocial ohälsa.
På Röda Villan kan du få hjälp med träning och sysselsättning som passar dig men du kan också vara med bara för att träffas och umgås med andra människor.
Om du ringer till Röda Villan får du prata med en föreståndare som kan berätta mer om verksamheten.
Röda Villan når du via kommunens växel, 0950 - 166 00.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 13 juni 2018Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00