Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


God man, förmyndare, förvaltare

En god man har till uppgift att stödja en människa som av olika anledningar behöver hjälp med att sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt i olika situationer eller i övrigt sörja för sin person

Någon behöver din hjälp - bli god man

Kan du tänka dig att bli god man eller förvaltare? Då vill vi komma i kontakt med dig. Hör av dig till överförmyndaren så berättar vi mer om vad ett godmanskap kan innebära. Du bestämmer sen om det verkar vara något för dig.

Vem kan bli god man?

God man eller förvaltare är vanligen en lekman utan specialistkunskaper. Du ska ha vissa allmänna kunskaper om hur samhället fungerar och en förmåga att ta reda på de förmåner eller bidrag som kan bli aktuella för den person som du ska ge stöd.

Det är ett krav att du kan hålla god ordning på kvitton och kan göra en årlig redovisning över de pengar du hanterar åt din huvudman. Många gånger kan en anhörig fungera bra som god man men ibland är det lämpligare med en utomstående. Det gäller speciellt om det kan förväntas uppstå situationer där huvudmannens och god mans intressen kan kollidera.

Överförmyndaren kontrollerar dig via polisens belastningsregister och kronofogdens register. Från år 2015 ska du också lämna uppgift från två referenspersoner som kan intyga din lämplighet.

Om du vill ta ett uppdrag som god man för ensamkommande barn bör du börja med att göra en webbutbildning via Sveriges kommuner och landsting. Du hittar länken i den gråa rutan till höger.

Det är ingen rättighet att bli god man. Beslutet fattas av tingsrätten efter överförmyndaren har yttrat sig eller i vissa fall direkt av överförmyndaren. Om huvudmannen eller anhöriga inte har något förslag på god man ska överförmyndaren undersöka om det finns någon lämplig utomstående person som kan ta uppdraget.

Du bör kontrollera att du inte riskerar att förlora ersättning från t.ex. Försäkringskassan eller A-kassa om du tar på dig att bli god man. Ett vanligt årsarvode för ett ärende kan ligga mellan 4 000 och 8 000 kr.

Vem kan få god man?

God man kan erbjudas personer som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande inte kan ta hand om sig själva eller sin egendom.

Ibland kan en ungdom med funktionsvariation ha behov av en god man direkt när han/hon blir myndig och föräldrarna inte längre får företräda honom/henne.

Ensamkommande barn har också rätt till en god man.

Den person som har stöd av en god man eller förvaltare kallas för huvudman.

Läs om hur man anmäler eller ansöker om god man

Vad innebär godmanskap och förvaltarskap?

Godmanskap bygger på frivillighet. Den enskilde har kvar rätten att fritt sköta sina affärer. En god man kan till exempel inte hindra honom eller henne från att göra uttag från sitt konto. När som helst kan den enskilde begära att godmanskapet ska upphöra. Ibland kan uppdraget ha begränsat innehåll. Gode mannen redovisar varje år till överförmyndaren hur de ekonomiska medlen förvaltas.

En förvaltare blir aktuell först om strikt ekonomisk kontroll behövs. Förvaltaren tar då helt eller delvis över ansvaret för ekonomin.

Läs mer om vad som kan ingå/inte ingå i ett uppdrag

Hur gör jag den årliga redovisningen?

Som god man eller förvaltare med ansvar att sköta ekonomin ska du efter varje år lämna in en årsräkning. Den ska visa årets inkomster och utgifter samt behållningen vid årets slut. Du kan lämna in årsräkningen i blankettform. Din årsräkning granskas av överförmyndarenheten. 

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 27 september 2019