Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Våld i nära relationer

Är du utsatt för våld i din relation?

Socialtjänsten arbetar aktivt i samarbete med andra för att hjälpa dig som blir utsatt för våld i din relation och barnen som finns i familjen. Vi kan hjälpa dig med råd och stöd eller andra insatser för dig och ditt barn. Vi kan också hjälpa dig att ta kontakt med andra som kan ge er den hjälp som behövs - till exempel polis eller barn- och ungdomspsykiatrin. Vi kan också hjälpa dig att få kontakt med kvinnojouren om du, som kvinna, behöver någonstans att vända dig utanför kontorstid.

Barn som bevittnat våld är utsatta för ett brott och socialtjänsten har ett särskilt ansvar för de barnen.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 13 juni 2018