Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Navet

händer

Navet är en öppenvårdsinsats som jobbar med tidiga insatser för familjer med barn och unga i åldern 0-20 år. Navet jobbar med uppdrag från socialtjänsten, skola och privatpersoner.

Navet erbjuder:

 • Familjebehandling på uppdrag av socialtjänst
 • Vägledande samtal (5-8 träffar) med föräldrar till barn 0-20 år.
  Tillsammans med familjen möjliggör vi ett förändringsarbete.
  Exempel på problemställning; föräldrarollen, gränssättning, struktur eller kommunikation
 • Repulse
  - Samtalserie om impulskontroll, för barn från 10 år
 • Drogtester
 • Cannabisprogrammet för ungdomar (CPU), samtalsserie för familjer kring cannabis.
 • Föräldraträffar i grupp:
  - ABC: Alla barn i centrum för föräldrar med barn mellan 3-12 år
  Älskade, förbannade tonåring: vänder sig till föräldrar med barn som snart kommer i tonåren eller som redan är i tonåren. Syftar till att stärka relationen mellan tonåring och föräldrar.

Navets insatser sker alltid på frivillig basis.

Informationsfolder för utskrift eller att spara på din dator (pdf)


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 24 september 2019Kontakt


Navet

e-post navet@lycksele.se

telefon 0950-166 00


Besöksadress

Storgatan 48B - Ingång från gården