Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Familjehem och kontaktfamilj

Som familjehem tar man emot barn och ungdomar i sitt hem. Uppdraget görs åt Socialförvaltningen och kan vara under kortare eller längre period.

För vem behövs familjehem?

Det finns många orsaker till att en del barn och ungdomar måste bo i familjehem. Det kan bero på föräldrars sjukdom, att familjen har relationsproblem, missbruk av olika slag eller andra svårigheter. Det kan också vara så att barnet eller ungdomen lever på ett sådant sätt att de riskerar sin hälsa och utveckling. Gemensamt för de barn och ungdomar som behöver familjehem är att de saknar tillräckligt stöd från sina föräldrar och en fungerande vardagssituation.

Vem kan bli familjehem?
Familjehem är helt vanliga familjer. Det ställs inga formella krav på utbildning eller särskilda meriter, däremot så sker en utredning som socialnämnden enligt lag är skyldiga att genomföra innan medgivande kan ges till att familjen får ta emot barn och ungdomar i sitt hem för vård. En viktig förutsättning för ni som vill ställa upp är att det finns tid, tålamod och engagemang. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Ert uppdrag sker utifrån en matchning, dvs. hur era styrkor bäst kommer till sin rätt i förhållande till barnets/ungdomens behov. 

Kontakta kommunens socialtjänst för mer inforamtion eller intressanmälan för att bli familjehem eller kontaktfamilj.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 13 juni 2018Kontakt


Socialtjänsten

Socialsekreterare