Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Ansök om försörjningsstöd

Du ansöker om försörjningsstöd genom att kontata ekonomihandläggarna på socialkotoret som gör en första bedömning. 

(Deras telefontider är måndag, onsdag och fredag mellan klockan  10.00-12.00.)

Om det är aktuellt för dig att söka försörjningsstöd får du en besökstid.
Du får sedan träffa en handläggare och tillsammans tittar ni på hur din situation ser ut när det gäller familj, nätverk, bostad, arbete, hälsa och ekonomi. Särskild vikt läggs vid hur du framåt ska kunna försörja dig själv. En planering är därför viktig.

Socialtjänsten är skyldig att arbeta förebyggande och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Därför kan du få frågor som rör annat än din ekonomi, till exempel om din och dina barns hälsa, alkohol och drogvanor med mera.

För att din ansökan ska kunna utredas är det viktigt att du lämnar de uppgifter som du blir ombedd att visa för att beslut ska kunna tas. En prövning utifrån just din specifika situation görs och vilka möjligheter som finns att tillgodose dina behov utreds.
 

Underlag som ska bifogas med ansökan: 

• Kontoutdrag (2 månader bakåt och vid nybesök 3 månader bakåt).

• Inkomstbesked; lönespecifikation, a-kasseersättning, alfa-kassan, sjukpenning, sjukersättning, pension, aktivitetsstöd, föräldrapenning, aktivitetssersättning, studiebidrag/studiemedel.

• Utgifter; hyresfaktura, hushållsel, hemförsäkring, fack- och a-kasseavgift, medicin (kvitto), läkarbesök (kvitto).

• Intyg vid sjukdom, anställning, projekt, avbrutit studierna.

• Handlingar; hyresavtal, medlemsskap i a-kassan, senaste deklarationen, dokument om inregistrerat företag, eller avregistrerat företag.


Beslut
Beslutet du får baseras på socialtjänstlagen (SoL) och de riktlinjer som kommunen har utarbetat. 

Du har rätt att få ett skriftligt beslut vid avslag. Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga.

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 juni 2018