Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Försörjningstöd, socialbidrag

Det är Lycksele kommuns socialsekreterare som utreder och bedömer behovet av ekonomiskt bistånd.

Socialsekreterarna arbetar bland annat för att människor ska kunna frigöra och utveckla sina egna resurser och bli självförsörjande.

De ger även stöd till personer med behov av försörjning, sysselsättning och rehablilitering.

Telefontid till socialsekreterarna:
Måndag, onsdag och fredag: 10.00-12.00

 

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 juni 2018