Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Akut hjälp

Stöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren ger akut hjälp och stöd när övrig socialtjänst är stängd. Det kan handla om händelser som rör våld, missbruk, eller en anmälan om att någon far illa.

Vid akut behov av hjälp från socialtjänst ringer du under kontorstid till kommunens växel, 0950 - 166 00. 

Kvällar och helger når du socialjouren via 112.

Förebygga självmord
Ring 112 om någon hotar att ta sitt liv. Självmord är den ledande dödsorsaken bland män i åldergruppen 15–44 år.

Om någon hotar att ta sitt liv ska du se det som en olycka. Ring därför 112!

Genom att larma 112 kan man rädda liv. SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Länkar:

1177-råd om vård

MIND-Självmordslinjen är till för dig som har tankar på att ta ditt liv eller har en närstående med sådana tankar

Hjälplinjen-Hjälplinjen erbjuder tillfälligt psykologiskt stöd på telefon

SPES (Som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt livKontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 13 juni 2018