Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Akut hjälpStöd och hjälp på kvällar och helger

Socialjouren ger akut hjälp och stöd när övrig socialtjänst är stängd. Det kan handla om händelser som rör våld, missbruk, eller en anmälan om att någon far illa.

Socialjourens tel: 114 14 (polisens växel).

Förebygga självmord
Ring 112 om någon hotar att ta sitt liv. Självmord är den ledande dödsorsaken bland män i åldergruppen 15–44 år.

Om någon hotar att ta sitt liv ska du se det som en olycka. Ring därför 112!

Genom att larma 112 kan man rädda liv. SOS-operatören ser till att hjälp kommer till platsen.

Länkar

1177-råd om vård

Självmordsupplysningen

Nationella hjälplinjen

SPES (Som på latin betyder HOPP) är ett riksförbund för anhöriga och närstående till någon som tagit sitt livKontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 15 mars 2017