Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

VärmepumparInnan du installerar en värmepump som tar tillvara värme från berg, jord, grund- och ytvatten måste du göra en anmälan till verksamhet Myndighet. Du behöver inte anmäla luftvärmepumpar.

Om platsen där värmepumpen ska vara ligger inom ett skyddsområde kan särskilda bestämmelser gälla.

Anmälan resulterar i ett beslut om försiktighetsmått från miljö- och samhällsnämnden. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift på 1800 kronor.

Vid eventuella frågor ring kommunens kundtjänst och be dem koppla dig till värmepumpshandläggaren.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 2 december 2016Kontakt


Verksamhetsområde Myndighet


Lycksele kommun