Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Lotteritillstånd

Tillhör du en ideell förening och vill anordna ett lotteri?

Alla lotterier i Sverige styrs av lotterilagen och lotteriförordningen. Enligt lotterilagen kan allmännyttiga ideella föreningar få lov att sälja lotter för att finansiera del av sin verksamhet. Det kräver tillstånd. Lotteritillståndet söker din förening hos verksamhetsområde Myndighet.

Vad är ett lotteri och vad är en tävling?
Om ett arrangemang avgörs av slumpen är det fråga om ett lotteri. Exempelvis om man lottar ut priser bland de deltagande på deras startnummer i ett motionslopp eller om man säljer lotter där slumpen avgör vem som vinner lotteriets priser.

Om däremot utgången av arrangemanget avgörs genom en prestation till exempel en bedömning av någons slogan eller om deltagaren kan svaret på flera kunskapsfrågor, är det normalt inte fråga om ett lotteri.

Vem kan få tillstånd?
En förening kan komma ifråga att beviljas lotteritillstånd förutsatt att följande grundläggande punkter uppfylls.

  • Ideell förening med verksamhet i Sverige
  • Förening som inte vägrar någon medlemskap, om det inte finns särskilda skäl för detta med hänsyn till föreningens verksamhet.
  • Verksamheten ska huvudsakligen främja ett allmännyttigt ändamål. Syfte med verksamheten ska finnas angivet i föreningens stadgar.
  • Föreningen ska ha behov av lotteriinkomster.


Två typer av tillstånd.
Är lotteriet av tillfällig art, dvs ett enstaka tillfälle, kan man söka ett tillfälligt lotteritillstånd enligt §15 och §16 lotterilagen.

Registrering för lotteri söks enligt §17 lotterilagen och gäller under en treårsperiod. Under den perioden kan föreningen anordna flera lotterier under förutsättning att insatsernas sammanlagda belopp inte överstiger 20 prisbasbelopp. (År 2015 prisbasbelopp 44 500 kr).

Det vanligaste är att ideella föreningar söker registrering enligt §17.

Kostnaden för ett tillstånd/registrering är 500 kronor samt postförskottsavgift. Kontrollantarvodet är 3 % av lotteriets insatsbelopp.

Redovisning av lotterier
Lotterier som anordnas inom ramen för ett beviljat tillstånd ska alltid redovisas. Det är lotteriföreståndarens uppgift att redovisa lotteriet för kontrollant som är utsedd av kommunen. Redovisning ska ske inom två månader. Redovisningen görs på en speciell blankett.

Lycksele kommun, verksamhetsområde Myndighet är tillstånds- och tillsynsmyndighet för lotterier anordnade av allmännyttiga föreningar inom kommunen.

Ansökan och redovisning av lotterier skickas till:
Lycksele kommun
VO Myndighet
921 81 Lycksele

Märk kuvertet Lotteritillstånd.

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 26 september 2016