Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

NäringslivsrådLyckseles Näringlivsråd är ett samråd mellan näringslivsorganisationerna och kommunledningen.

Kommunledningen och representanter för näringslivsorganisationerna har under flera år träffats för samråd och ömsesidig information i frågor viktiga för näringslivets utveckling.
Parterna har gemensamt konstaterat att det finns behov av en långsiktigt stabil och mer formell samverkansplattform i form av ett näringslivsråd. Ett förslag till arbetsordning har arbetats fram under våren 2016 och i maj 2016 fattade kommunfullmäktige beslut att inrätta ett Näringslivsråd.

Näringslivsrådet mål och uppdrag är att förstärka dialogen mellan näringslivet och kommunens företrädare och därigenom underlätta för och stimulera det lokala entreprenörskapet för en positivare utveckling och tillväxt. Näringslivsrådet ska också arbeta fram en handlingsplan för ett förbättrat företagsklimat.

Näringslivsrådets representanter

Från näringslivet:
Roger Broberg, Företagarna
André Sandström, Företagarna
Calle Franklin, Företagarna
Joacim Ekbäck Eriksson, Lycksele Handel
Mikael Axelsson, Lycksele handel
Annica Bray, Västerbottens Handelskammare

Från Lycksele kommun:

Lilly Bäcklund (S), Kommunstyrelsens ordförande
Christer Rönnlund (M), Kommunstyrelsens andre vice ordförande
Ingela Gotthardsson, Kommunchef
Ulf Öhlund, Näringslivschef

Näringslivskontoret ansvarar för beredning, föredragning och sekreterarskap i rådet som sammanträder sex gånger per år.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 9 februari 2018