Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


NäringslivskontoretNäringslivskontoret i Lycksele ger service till företag som vill utvecklas.

Näringslivskontoret jobbar med befintligt företagande, nyföretagande och företagsetableringar. Vi stöttar entreprenörer med idéer och innovativa
lösningar och samverkar med nätverk och samarbetspartners för bästa möjliga resultat. Vi arbetar med att skapa förutsättningar för tillväxt och verkar för ett gott samarbete både inom och utanför vår kommun – tillsammans kan vi göra skillnad.

Viktiga områden är service och kommunikation till näringslivet och detta gör vi genom god tillgänglighet, dialog och mötesplatser.

Har du en affärsidé eller är du nyfiken på Lyckseles näringsliv kontakta oss på Näringslivskontoret, vi hjälper dig gärna med alla frågor som rör företagsamhet och företagsetableringar.

Mobil affärsutvecklare
Sedan mitten av augusti ingår Annelie Karlsson i vårt team. Hon är vår nod i Lycksele men arbetar med innovatörer i hela inlandet som har idéer mot vård, hälsa och omsorg. De som arbetar inom Vll har möjlighet att få vidareutveckla sin idé på arbetstid och alla deltagare får stöd av våra affärscoacher samt möjlighet till ekonomisk stöd för utveckling/prototyping/resor m.m. Känner du någon som bär på en god idé? Ge dem en puff att kontakta oss eller skicka mejl direkt till Annelie Karlsson.

Mera information om projektet kan du läsa här.

Ulf Öhlund
Näringslivschef


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 23 januari 2018Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00