Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Köpa ett företag

Datum: 26 september 2019

Tid: 08:30 - 17:30

Arrangör: NiMR

Kontakt: Aleksandra Simanovskaya

Kontakt tel: 0953-140 61

Kontakt e-post: aleksandra.simanovskaya@mala.se.

Under dagen får du handfast kunskap hur du lyckas med ett företagsförvärv. Hur ska du tänka, vilka är fallgroparna? Kom och lär mera, dra nytta av den gedigna erfarenhet som Satish Sen och Roland Dansell har. 

Målgrupp för utbildningsdagen
• Potentiella köpare eller nya ägare genom generationsskiften
• Styrelseledamot eller rådgivare som vill arbeta med överlåtanden

Satish och Roland håller i heldagsutbildningen kring framgångsrika ägar- och generationskiften.

Satish Sen har som ägare, vd, interim chef, styrelseledamot och rådgivare, drygt 30 års erfarenhet från ägarledda bolag. De senaste tio åren har han även arbetat med att föreläsa och som certifierad lärare utbilda ägare, ledare och styrelser i frågor som rör bolagsstyrning, aktivt ägarskap och styrelsearbete samt stöd till ägare vid ägarskiften. Han har även varit medförfattare till en rad böcker i dessa ämnen. Satish har både egen erfarenhet av ägarförändringar och har de senaste åren bistått vid ägarskiften i familjeföretag, partnerägda företag och företag som ägs och leds av ett fåtal ägare.
Lärdomarna och erfarenheterna inom området har resulterat i två böcker i ämnet som han skrivit tillsammans med Roland Dansell.

 
Roland Dansell kommer närmast från rollen som certifierad affärsrådgivare på Grant Thornton med fokus på frågor inom ägarstyrning, styrelsearbete och ägarskiften. Han har tidigare arbetat som auktoriserad revisor och även under en period som aktiv styrelseledamot i ägarledda företag. Han är medförfattare till flera böcker inom ägarstyrning och styrelsearbete samt föreläser regel-bundet på olika styrelse- och vd-semainarier. Roland har både egen erfarenhet av ägarförändringar när han drev eget företag och som delägare i ett partnerägd företag. Han har också de senaste åren arbetat med ägare i frågor kring generationsskiften och ägarförändringar.

 Läs mer här

Mejla din anmälan senast 31 augusti


Uppdaterad den 3 juli 2019