Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Hållbarhet som affärsutveckling

Datum: 30 september 2020 - 20 oktober 2020

Tid: 10:00 - 10:00

Plats: ZOOM

Arrangör: Coompanion Lycksele kommun

Kontakt: Annelie Karlsson

Kontakt tel: 0730880936

Kontakt e-post: annelie.karlsson@lycksele.se

Nu har du chansen att delta i en pilot till ett digitalt affärsutvecklingsprogram med tema hållbarhet.

Utveckla ert hållbarhetsarbete och få affärsmässiga fördelar

 

Lycksele kommun är en av samarbetsparterna till Coompanions projekt Social Impact Academy som har som mål att öka tillgången till kapital och finansiering för hållbart företagande. I projektet kommer ett digitalt acceleratorprogram som riktar sig till entreprenörer och företag som vill arbeta med hållbarhet att tas fram.

 

Här kan du läsa mer om pilotprogrammets upplägg.

 

Vi kommer att genomföra en pilot av det här programmet i Lycksele med start 30 september. Det kommer att innebära 3 digitala träffar som fokuserar på affärsutveckling och finansiering. Eftersom det här är en del i att ta fram det färdiga programmet så finns självklart möjligheter att komma med inspel och önskningar om vad det ska innehålla.

 

Ni som deltar i piloten kommer även att få förtur till att delta i det färdiga programmet när det är klart. Så om du är en entreprenör med en samhällsnyttig företagsidé som du vill utveckla, en företagare som arbetar med hållbarhet och vill utveckla eller dra större nytta av det arbetet eller en företagare som vill utveckla sitt hållbarhetsarbete och samtidigt få affärsmässiga fördelar av det så vill vi gärna ha med dig i pilotprogrammet! 

 

 

Har du några frågor så ring: Annelie Karlsson på 0730880936 Evelina Mattson 0761337602

 

 

 

 

 

 

 

 


Uppdaterad den 16 september 2020