Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Hållbara företag

Datum: 14 september 2020 - 21 september 2020

Plats: Lycksele

Arrangör: Näringslivskontoret

Nu är SEE hållbarhetsveckan igång och vi på Näringslivskontoret i Lycksele passar på att köra en tävling för att lyfta Lyckseles hållbara näringsliv.

Exempel på hur man som företag kan arbeta med hållbarhet.

Vi vet att Lyckseles näringsliv arbetar med hållbarhet på många olika sätt men vi tycker att de olika initiativen får för lite uppmärksamhet. Därför vill vi ha er hjälp med att både skryta med vad ni gör men också inspirera andra företag med era exempel på hur man som företag kan arbeta med hållbarhet.

Tävling

Tävlingen går ut på att ni skickar in någonting hållbart ni gör, alla initiativ stora som små välkomnas. Vi kommer efter veckans slut att kora en vinnare som uppmärksamma med en företagspresentation i nästa nummer av magasinet Lycksele näringsliv.

Skicka in ert bidrag til naringslivskontoret@lycksele.se och använd "Bidrag till Hållbarhetsveckan" som rubrik i mailet. Vi vill gärna få så många bidrag som möjligt eftersom vi även kommer att vilja använda bidragen till att på fler sätt marknadsföra vårt hållbara näringsliv och inget är så effektivt som exempel!

Vad är hållbarhet?

Att vara hållbar handlar om att tillgodose dagens behov på ett sätt som inte påverkar framtida generationer att tillgodose sina behov. Som företag handlar det om att ta ett ansvar utöver det som lagar och regler kräver.

Hållbarhetsarbete medvetet eller omedvetet!


Ni gör säkert redan någon form av hållbarhetsarbete medvetet eller omedvetet. Fler än hälften av alla svenska små och medelstora företag arbetar medvetet med någon form av hållbarhetsfrågor. Det är vanligast att man fokuserar på miljömässig hållbarhet men en tredjedel av företagen arbetar även aktivt med social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet handlar egentligen om att göra mer med mindre resurser, alltså att bli mer effektiv. Att långsiktigt bevara jordens ekosystem och dess funktioner. Vanligast är att företag arbetar med miljöfrågor när det gäller inköp och transporter men det finns flera delar av företagandet där man kan öka den miljömässiga hållbarheten, som ofta också kan inbära minskade utgifter för företaget.

Några exempel kan vara:

 • Att använda förnyelsebar energi,
 • Effektivisera resor
 • Ha fler digitala möten
 • Automatisk avstängning av elektronik på kvällen.
 • Se över avfallshanteringen
 • Minska vattenförbrukningen
 • Använda papper smartare
 • Man kan även se över hela sin affärsmodell, kan man till exempel sälja en tjänst eller hyra ut istället för att sälja en produkt?

Social hållbarhet

Social hållbarhet kan för ett företag handla om arbetsmiljö, jämställdhet, mångfald, folkhälsa och tillgänglighet. Eftersom en del i att arbeta med social hållbarhet handlar om att ta hand om sin personal så arbetar många företag redan aktivt med social hållbarhet utan att egentligen tänka på det. 
Social hållbarhet i företaget kan till exempel handla om:

 • Olika sätt att visa de anställda att de är uppskattade och värdefulla
 • Att arbeta för att personalen ska känna trygghet och gemenskap
 • Att det skapats möjlighet så att allas åsikter och idéer kan fångas in

Att lyfta det här arbetet kan ge företaget positiv uppmärksamhet. Förutom samhällsnyttan finns det flera anledningar att arbeta aktivt med social hållbarhet. Den generation som nu är på väg in på arbetsmarknaden väljer ofta arbetsgivare baserat på värderingar och samhällsansvar. Det är en konkurrensfördel, inte bara när det gäller att hitta kompetent personal utan också affärsmässigt.

Ekonomisk hållbarhet

Den ekonomiska hållbarheten definieras på flera olika sätt och det finns vissa motsättningar mellan definitionerna så här nöjer vi oss med att förklara det som att ett företags ekonomi präglas av långsiktighet, resurseffektivitet, återbruk och återvinning.

Ett tips: Vill du ha mer information, tips och guidning kring ditt hållbarhetsarbete gå in på: https://www.verksamt.se/starta/hallbarhet. Har du några frågor eller vill veta mer så hör av dig till oss på näringslivskontoret!


Uppdaterad den 14 september 2020