Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Företagens stödsansökan

Datum: 31 oktober 2019 - 22 januari 2020

Arrangör: Region Västerbotten

Ansökningssystemet genom Region Västerbotten "Min ansökan" kommer att stängas 1 november för att det ska uppdateras och göras bättre. Läs mer här!

Som vi tidigare informerat om så kommer ansökningssystemet "Min ansökan" att stänga för att bytas ut under slutet av 2019 och början av 2020.

Ansökningssystemet för att göra nya ansökningar om företagsstöd stängs  1 november 2019, vilket gör att sista dagen för att göra ny ansökan om företagsstöd blir torsdag den 31 oktober.

För att Region Västerbotten ska kunna hjälpa de företag som måste påbörja sin investering mellan 1 november 2019 och 22 januari 2020 så kan du istället använda en intresseanmälan.

När du fyllt i Intresseanmälan ska den skickas med epost till foretagsstod@regionvasterbotten.se och ankomstdatumet kommer då att tas som datum för när investeringen får påbörjas på egen risk.

Om du gör en intresseanmälan under tiden som ansökningssystemet är stängt så kommer du ändå att behöva gå in i det nya systemet mellan 21-30 januari och göra din ansökan där också.
Region Västerbotten kan därefter bakdatera ansökan till det ankomstdatum som din intresseanmälan kommit in.

Klicka här för att hitta intresseanmälan.


Uppdaterad den 20 november 2019