Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Dialogmöte om serviceplan i Bratten

Datum: 03 december 2018

Tid: 18:30

Ort: Bratten

Plats: Folkets hus

Kontakt: Ingrid Sjöberg

Kontakt tel: 070-325 78 68

Hjälp oss att kartlägga den service som finns idag. Vilken service är viktig för dig? Kan något förbättras? Kan ny teknik eller nya samarbeten bidra?

Vid dialogmötet informerar och deltar tjänstepersoner från kommunen. Tillsammans workshopar vi kring dessa områden:

  • Äldre
  • Leva och bo
  • Barn och unga
  • Näringsliv

Svara på enkät
Fyll gärna i vår enkät om landsbygdsservice, i den kan du bland annat berätta kring din upplevelse om bostadort samt vad du tycker är en attraktiv hembygd.
Här kan du fylla i enkäten.

Information om serviceplan
Det övergripande målet är att skapa förutsättningar för människor och företag att bo och verka i alla delar av länet. Detta genom att främja en tillfredställande servicenivå utifrån realtistiska förutsättningar och inom rimliga avstånd.

Den lokala serviceplanens syfte är att öka engagemang, förståelse och kunskap kring service som en del av Lycksele kommuns hållbara arbete med näringslivs- och landsbygdsutveckling. Syftet med planen är även att servicetillgänligheten vägs in i kommunens långsiktiga och strategiska planering.


Uppdaterad den 26 oktober 2018