Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Teknikfrukost AI

Datum: 07 maj 2019

Tid: 07:15 - 09:00

Ort: Lycksele

Plats: MB, lokal Björken

Arrangör: Samarrangemang

Artificiell Intelligens är något som allt mer påverkar näringsliv och samhällsfunktioner. Många tror att AI inom en handfull år kommer skapa kraftigt förändrade affärsmodeller, beslutsunderlag, arbetssätt och processer. Men vad händer lokalt hos oss i Lycksele? Hur kommer man igång med att jobba med AI? På denna teknikfrukost har vi därför bjudit in två aktörer inom området för att berätta vad som pågår, planeras och tänks kring Artificiell Intelligens.

Ni kommer att få lyssna till Thomas Kvist, Region Västerbotten, som driver ett projekt där labbande med AI-lösningar ska stimuleras. Johan Lennartson, grundare av Avantgarde Consulting, berättar om hur offentliga verksamheter kan ta sig an AI och realisera dess potential.

 Vi vill också be dig att uppmuntra kvinnliga kollegor och kollegor med bakgrund utanför Sverige att anmäla sig. 

 Anmälan görs via länken: https://simplesignup.se/event/150476-kort-och-konkret-om-artificiell-intelligens-haer-och-nu senast 30:e april 2019.

Välkomna!
Arrangemanget är ett samarrangemang mellan

  • Lycksele kommun
  • Region Västerbotten
  • Dataföreningen i Umeå
  • Projektet NiMR, Näringslivsutveckling i Möjligheternas Region
  • Datacenter Innovation Region
  • Gender Smart Arena projekten vid Luleå tekniska universitet

Här kan du läsa mera!

 

 

 


Uppdaterad den 11 april 2019