Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Analys näringsliv Covid 19

Datum: 06 april 2020 - 23 april 2020

En företagsenkät i samarbete med Region Västerbotten, Handelskammaren och Företagarna, gick ut i mars till företagare i Västerbotten. Här kan du läsa mer om hur näringslivet påverkats av Covid 19.

Analys och sammanfattande slutsatser hur näringslivet påverkats i Västerbotten. 
•Redan sista veckan i mars 2020 har pandemin nått Västerbotten och dess konsekvenser på regionens näringsliv är tydliga.
•Enkäten har fångat upp Västerbottens mikro- och småföretagare i huvudsak inom tjänstesektorn.
•Cirka 80 procent av företagen rapporterar att de påverkats av Covid-19 utbrotten.
•Närmare hälften av företagen har direkt påverkats, ytterligare cirka en tredjedel har påverkats indirekt.
•Avbryta nyanställningar, avstå lön, ansökt om att korttidspermittera sig själv, minska resande och andra löpande utgifter, öka bankkrediterna, eller att företagen letar extrajobb och tar på sig övriga uppdrag som ligger utanför verksamhetens huvudsakliga inriktning är åtgärder som vidtagits.  
•Majoriteten av företagen ser dessutom risk för att behöva vidta ytterligare åtgärder inom tre månader för att minska kostnaderna genom t.ex. minskad bemanning, hålla stängt, korta ned personalens arbetstider, sänkta löner eller i värsta fall konkurs. 
•Företagen efterfrågar riktade stöd till små företag, tydlig information och snabba åtgärder.
Läs hela undersökningen här.

Uppdaterad den 6 april 2020