Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Vattenfall Vindkraft ABDatum: 27 september 2017

Tid: 17:00 - 21:00

Ort: Lycksele

Plats: Lilla Hotellet, Ansia Resort

Arrangör: Vattenfall Vindkraft AB

Kontakt: Jeanette Lundqvist

Kontakt tel: 070-547 79 71

Kontakt e-post: jeanette.lundqvist@vattenfall.com

Vindkraft och regionala affärsmöjligheter - en inbjudan till dig som företagare

Välkommen till en informationsträff gällande vindkraftsprojekt
Blakliden och Fäbodberget

En stor del av Vattenfalls nyetableringar inom vindkraft ligger i norra Sveriges inland.
För oss är det viktigt att så långt som möjligt ta ett lokalt ansvar och stödja goda initiativ
som också gynnar regionens näringsliv och de lokalsamhällen som ligger i anslutning
till våra projektområden. Genom goda samarbeten är vi övertygade om att långsiktiga
värden skapas för oss alla.

Anmälan: jeanette.lundqvist@vattenfall.com alternativt ring/sms:a 070-547 79 71
Anmälan senast: Måndag dag 25 september

Varmt välkommen - vi ser fram emot att få träffa dig!
Daniel Gustafsson och Karl-Johan Hellblom med projektteam
Vattenfall Vindkraft AB

Se utförligt program här.


Uppdaterad den 20 september 2017