Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Frukostmöte marsDatum: 31 mars 2017

Tid: 07:30 - 09:00

Ort: Lycksele

Plats: Medborgarhuset, Lokal Björken

Arrangör: Lycksele Kommun, Möjligheternas Region, Företagarna

Kontakt: Marie Öhlund, Nina Loughlin

Kontakt tel: 0950-164 22

Kontakt e-post: marie.ohlund@lycksele.se

Temat på detta frukostmöte är infrastruktur.
Under 2017 pågår arbete med att bestämma hur medel för satsningar på väg, järnväg och annan infrastruktur ska fördelas inom länet.
Region Västerbotten ansvarar för arbetet i dialog med kommunerna, Trafikverket och andra intressenter.


Fotograf: LaplandPhoto/Samuel Arnfjell
Uppdaterad den 15 mars 2017