Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Student

Vi ser gärna att du som studerar vid universitet eller högskola skriver din uppsats hos oss i Lycksele kommun.

Nedan listar vi olika förslag på områden som vi gärna ser att du undersöker. Om du vill skriva uppsats på uppdrag av Lycksele kommun, ta kontakt med HR-enheten så hjälper vi dig att få kontakt med uppdragsgivaren.

 

Hur beter vi oss mot kund?

LYST IT är en verksamhet med IT-tekniker och andra befattningar med teknisk inriktning. Det är en verksamhet som ställer krav på professionellt och pedagogiskt bemötande gentemot kund. Vi ser gärna att du som studerar inom beteendevetenskap, psykologi eller motsvarande undersöker denna frågeställning. Hur beter vi oss mot våra kunder?

 

Jag har ADHD därför kan jag inte

Studie av elevers uppfattning om hur diagnosen ADHD påverkar dem i skolan.

 

Måluppfyllelse för elever som kommer till Sverige i mellanstadieåldern/ högstadieåldern.

Vi ser gärna olika vinklingar på en sådan studie, exempelvis pedagogers uppfattning om vilka insatser som gör skillnad eller skillnader mellan elever med olika kulturell bakgrund/skolbakgrund/språkgrupp eller liknande.

 

Direktinkludering av nyanlända - nyckeln till ökad måluppfyllelse

 

Studiehandledning på modersmålet, en organisatorisk utmaning för den lilla kommunen

 

Klassrummet - Studie av den fysiska lärmiljöns påverkan på elevernas lärande

Här ser vi gärna att det sker en jämförelse mellan två skolor.

 

Så här lär sig barn läsa på vår skola - Lärares pedagogiska tankar om läsinlärning och hur den organiseras vid olika skolor

 

Extra anpassningar - Studie av hur extra anpassningar används och hur de följs upp


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 27 september 2019