Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Lycksele kommuns förmåner

Lärare

Som arbetsgivare erbjuder Lycksele kommun på olika sätt stöd och utveckling, exempelvis genom de årliga resultat- och utvecklingssamtalen. Där får du som medarbetare möjlighet att lyfta dina styrkor och förtjänster och samtidigt få feedback på ditt arbete. Vi genomför även regelbundna medarbetarundersökningar där du kan tycka till.

Som medarbetare i Lycksele kommun finns följande förmåner:

Friskvård
Lycksele kommun uppmuntrar till rörlighet och fysisk aktivitet för att främja hälsa och välmående. Därför erbjuder vi

 • En friskvårdstimme varje vecka. Denna får tas ut när som helst under arbetsdagen, om verksamheten tillåter det.
 • Ett friskvårdsbidrag på 400 kronor per år som du kan nyttja för gymkort eller liknande.

Kompetensutveckling
För Lycksele kommun är kompetensutveckling viktigt. Nedanstående kompensationer kan du som medarbetare få om du utbildar dig inom ett bristyrke och arbetsgivaren anser dig vara personligt lämpad. För vidare information, kontakta din nuvarande eller framtida chef.

 • Resor - Vid gemensamma studieträffar ges möjlighet för ersättning för buss/tågbiljett alternativt möjlighet att nyttja kommunens hyr- eller leasingbil.
 • Boende - Bidrag till logi enligt överenskommelse med verksamhetschef. 
 • Material - Kurslitteratur - som i första hand lånas, inköpta böcker ska alltid registreras och återlämnas till arbetsgivaren. 
 • Handledare – Arbetsgivaren kan tillhandahålla en mentor/handledare som är anställd av Lycksele kommun. 
 • Lokaler – Lärcentrum kan tillhandahålla lokal eller studiegård, med möjlighet till internetuppkoppling. 
 • Lönepåslag – En löneöversyn sker när vidareutbildningen är genomförd och godkänd. 
 • Nedsättning av arbetstid - Ersättning genom att få nedsättning i tid under studietiden, men med bibehållen lön. Eventuell nedsättning av arbetstid prövas individuellt av respektive verksamhetschef i samråd med närmaste chef.

Hälsa
Lycksele kommun månar om din hälsa. Du som anställd har möjlighet att vid max sex tillfällen per år beviljas ledighet med lön vid

 • Akuta tandläkarbesök
 • Övriga besök inom hälso- och sjukvård

Vidare erbjuds medarbetare att kostnadsfritt genomgå influensavaccination.

Löneväxling
Lycksele kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare. Därför erbjuder kommunen alla tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda vars anställning är minst två år (med månadslön) en möjlighet att växla lön mot pension via ett överenskommet månatligt bruttolöneavdrag. Kontakta din nuvarande eller framtida chef för vidare information.

Erbjudande om förlängt arbetsliv
Medarbetare som fyllt 65 år kan, om arbetsgivaren finner det nödvändigt, erbjudas en möjlighet att gå ned i sysselsättningsgrad till 80 procent av den befintliga sysselsättningsgraden. Lönen ligger dock på en nivå av 90 procent av befintlig sysselsättningsgrad. Avsättningen till tjänstepension beräknas på 100 procent av sysselsättningsgraden före minskningen.

Detta innebär att en person som arbetar 100 procent kan reducera den faktiska arbetstiden till 80 procent, men behålla lön för 90 procent samt pensionsavsättning för motsvarande 100 procent.

Erbjudandet gäller för dig är tillsvidareanställd i kommunen. Kontakta din nuvarande eller framtida chef för vidare information.

Försäkringar
Som medarbetare i Lycksele kommun omfattas du av kollektivavtalets försäkringar. Trygghetsförsäkring vid arbetskada, pensionsavtal som kompletterar den lagstadgade pensionen, omställningsavtal, tjänstegrupplivförsäkring samt sjukförsäkring.


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Fotograf: Maria Danielsson
Uppdaterad den 17 augusti 2018