Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

KontaktpersonerTill verksamhetsområde Stöd 0-20 år

Stöd 0-20 år i Lycksele söker nu Kontaktpersoner.

Kontaktpersonernas uppdrag är att stötta barn/ungdomar med fysiska eller psykiska funktionshinder. I uppdragen ingår även att vara medmänniska och minska risken för social isolering samt skapa möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Uppdragen brukar uppgå till ett par timmar i veckan. Arvode och omkostnadsersättning utgår. Sökande ska vara över 18 år samt lämna utdrag från polisens belastningsregister.

Vill du ha ytterligare information eller lämna en
intresseanmälan vänligen kontakta:

Klas-Bertil Norén, Enhetschef
E-post: klas-bertil.noren@lycksele.se
Mobiltelefon: 070-3337473

Erika Hasselvik, Företrädare Kommunal
E-post: erika.hasselvik@lycksele.se
Mobiltelefon: 070-5206517


Uppdaterad den 4 november 2016