Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

KontaktpersonerStöd 0-20 år inom Individ- och familjeomsorgen söker nu kontaktpersoner.

Kontaktpersonernas uppdrag är att stötta barn/ungdomar med fysiska eller psykiska funktionshinder. I uppdragen ingår även att vara medmänniska och minska risken för social isolering samt skapa möjligheter att delta i fritidsaktiviteter.

Uppdragen brukar uppgå till ett par timmar i veckan. Arvode och omkostnadsersättning utgår. Sökande ska vara över 18 år samt lämna utdrag från polisens belastningsregister.

Vill du ha ytterligare information eller lämna en
intresseanmälan vänligen kontakta:

Camilla Karlsson, Enhetschef
E-post: camilla.karlsson@lycksele.se
Mobiltelefon: 070-354 10 32

Erika Hasselvik, Företrädare Kommunal

E-post: erika.hasselvik@lycksele.se
Mobiltelefon: 070-520 65 17


Uppdaterad den 21 juni 2017