Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Information till företag-Coronavirus

Tveka inte att ta kontakt med näringslivskontoret, vi finns för dig. 
Ring 0950-166 00 eller mejla naringslivskontoret@lycksele.se
Vi har sekretess.

Stora delar av näringslivet i Lycksele drabbas hårt av Coronavirusets effekter. Näringslivskontoret arbetar hårt med att sprida aktuell information och ha kontakta med Lyckselesföretag. Följ oss gärna på Facebook där vi ofta gör inlägg.

Åtgärd från Lycksele kommun för att stärka företagens likviditet.
Företagare i Lycksele kommun drabbas olika mycket av coronaviruset covid-19. För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset, har Lycksele kommun och de kommunala bolagen: AB Lycksele Industrihus, Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB) samt

Lycksele Bostäder AB (LYBO) fattat beslut att bevilja anstånd med
betalning av obetalda fakturor och avgifter om behov finns.

Avgifter som berörs
Om du som företagare behöver skjuta upp betalningen av en faktura så vänd dig till fakturaställaren för ett samtal om möjlig lösning.
Avgifter som berörs kan vara: hyra av lokal, sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat.

VERKSAMT.SE
Näringslivskontoret rekommenderar verksamt.se. Genom webbsidan verksamt.se kan du ta del av aktuell och relevant information för dig som företagare.

REGION VÄSTERBOTTEN


Omställningschecken ett regionalt stöd, 100% stöd för små företag i vissa branscher. 

Läs mer om omställningschecken här:

Tillfällig utvecklingscheck till BESÖKSNÄRINGEN, kan sökas från den 1 juli 2020. Stöd ges till både mjuka och hårda investeringar, även till personalkostnader som är kopplade till utvecklingsarbetet.

Läs mer om utvecklingschecken.

Region Västerbotten har också tagit fram en ny stödform för att hjälpa företag inom DETALJHANDELN, Lycksele kommun är en av kommunerna där stödet gäller.

  • Du har företag i Lycksele kommun.
  • Du säljer produkter som konsumenterna köper mer sällan, så kallad sällanköpshandel.
  • Du har fysisk butik
  • Du har drabbats hårt av corona-pandemin

Då kan du söka stödet som gäller för investeringar i företagets utveckling för att säkra verksamhetens långsiktiga fortlevnad.
Ansökningsperioden för utvecklingscheck är 2020-07-01—2020-12-31
Läs mer om stödet här.

 

ALMI
Almi lånefond har förstärkts med 3 miljarder. Brygglån är ett nytt lån som är riktat till företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

•Individuell räntesättning med rörlig ränta, som för närvarande är högst 4,95%.
• Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader. 
• Löptiden är 12 månader.
• Efter 12 månader finns, efter dialog med rådgivare, möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med då gällande ordinarie villkor.

Bank och kreditgivare
Förväntar du dig en kort dipp så kan ett lån hjälpa men om det blir en längre period med vikande siffror kan det vara en dålig lösning. Därför är det viktigt att upprätta en handlingsplan och räkna med olika scenarier. Om du ser att ett lån kan vara en lösning. Tveka inte att vända dig till din bank eller andra kreditgivare. De är välvilligt inställda till olika lösningar som kan dämpa den direkta effekten och ju förr ni kan diskutera fram en lösning, desto fler lösningar finns.

 

VÄSTERBOTTENS FÖRETAGSAKUT. 

1 juli startade Företagsakuten Västerbotten!
Det är nu möjligt för företagare i alla länets kommuner att få professionell rådgivning om företaget drabbats av Coronakrisen.

- Är du drabbad och vill ha stöd? Mejla till umea@foretagarna.se, då får du ett svar med vidare instruktioner.

Det är Företagarna och flera kommuner med stöd av Region Västerbotten som gjort detta möjligt.

 

På Nationella företagsakutens hemsida hittar du också mycket bra information.

https://nationellaforetagsakuten.se/ 

Uppdaterad den 2 september 2020