Välkommen till Lycksele kommuns webbplats


Information till företag-Coronavirus

Tveka inte att ta kontakt med näringslivskontoret, vi finns för dig. 
Ring 0950-166 00 eller mejla naringslivskontoret@lycksele.se
Vi har sekretess.

 Stora delar av näringslivet i Lycksele drabbas hårt av Coronavirusets effekter. Näringslivskontoret arbetar hårt med att sprida aktuell information och ha kontakta med Lyckselesföretag. Följ oss gärna på Facebook där vi ofta gör inlägg..

Verksamt.se
Näringslivskontoret rekommenderar verksamt.se.
Genom webbsidan kan du ta del av aktuell och relevant information för dig som företagare.

 

Åtgärd från Lycksele kommun för att stärka företagens likviditet.

Företagare i Lycksele kommun drabbas olika mycket av coronaviruset covid-19. För att underlätta för de företag som har likviditetsproblem med anledning av coronaviruset, har Lycksele kommun och de kommunala bolagen: AB Lycksele Industrihus, Lycksele Avfall och Vatten AB (LAVAB) samt

Lycksele Bostäder AB (LYBO) fattat beslut att bevilja anstånd med
betalning av obetalda fakturor och avgifter om behov finns.

Avgifter som berörs
Om du som företagare behöver skjuta upp betalningen av en faktura så vänd dig till fakturaställaren för ett samtal om möjlig lösning.
Avgifter som berörs kan vara: hyra av lokal, sophämtning hos företag, vatten och avloppskostnader för företag, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.

Almi
Almi lånefond har förstärkts med 3 miljarder. Brygglån är ett nytt lån som är riktat till företag där finansieringsbehov uppstår som en följd av coronavirusets spridning. Syftet är att överbrygga en period av svårigheter och lånet ger möjlighet till villkor som är särskilt anpassade till rådande situation.

•Individuell räntesättning med rörlig ränta, som för närvarande är högst 4,95%.
• Möjlighet finns att ansöka om ränte- och amorteringsuppskov upp till 12 månader. 
• Löptiden är 12 månader.
• Efter 12 månader finns, efter dialog med rådgivare, möjlighet att lägga om lånet till nytt lån med då gällande ordinarie villkor.

Bank och kreditgivare
Förväntar du dig en kort dipp så kan ett lån hjälpa men om det blir en längre period med vikande siffror kan det vara en dålig lösning. Därför är det viktigt att upprätta en handlingsplan och räkna med olika scenarier. Om du ser att ett lån kan vara en lösning. Tveka inte att vända dig till din bank eller andra kreditgivare. De är välvilligt inställda till olika lösningar som kan dämpa den direkta effekten och ju förr ni kan diskutera fram en lösning, desto fler lösningar finns.

Region Västerbotten
Region Västerbotten informerar att de, för de företag som fått stöd har sammanställt ett antal åtgärder för att hjälpa dem under corona-krisen:

Omställningschecken, 100% stöd föe små företag i vissa branscher.
Läs mer här:

• Förlänga investeringsperioder (kan i vissa fall begränsas om stödet innehåller EU-medel)
• Omfördela mellan kostnadsslag
• Godkänna fler tillfällen för ansökan om utbetalning
• Prioritera utbetalningar till företagen i ännu högre grad.

Nationell företagsakut. 

Kostandsfri rådgivning för dig som driver företag i Lycksele.
Bra länkar och kunskapsbanken innehåller många frågor och svar https://nationellaforetagsakuten.se/ 
Du har även möjlighet att ringa för individuella frågor. tel:0102411300

Uppdaterad den 28 maj 2020