Välkommen till Lycksele kommuns webbplats

Praktiksamordning

För att förenkla praktikplaceringarna för arbetssökande inom Lycksele kommun har Arbetsmarknadsenheten påbörjat ett samarbete med de olika verksamheterna inom kommunen genom en praktiksamordning.

Målet med gemensam praktiksamordning inom kommunen är att det ska underlätta arbetet med att ta fram och administrera praktikplatser inom offentlig förvaltning och därmed öka effektiviteten.

Lycksele kommuns praktiksamordnare ger information till kommunens verksamheter angående praktiksamordningen samt kartlägger möjligheterna för de olika verksamheterna att ta emot praktikanter. Praktikförfrågningar tas emot från olika myndigheter som önskar att få ut en praktikant inom kommunens verksamheter.

Om ni blir kontaktad av någon som söker praktikplats vänligen hänvisa dem till praktiksamordnaren.

Är ni intresserad av en praktikplats inom kommunens verksamheter så kan ni fylla i en praktikförfrågan och skicka denna till praktiksamordnaren.

 


Kontakta sidansvarig: Webmaster
Uppdaterad den 7 juni 2018Kontakt


Lycksele kommun


Telefontider

Måndag-Torsdag 07.30-16.30, Fredag 07.30-16.00