Lycksele Avfall och Vatten AB


Världsvattendagen 2019

Logga världsvattendagen

I dag är det internationella världsvattendagen. Årets tema ”Leaving no one behind”  kommer fokus ligga på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla! 

Temat bygger på den globala 2030-agendan för hållbar utveckling och relaterar specifikt  till hållbarhetsmål 6 (SDG 6) som är att säkerställa tillgänglighet och hållbar förvaltning av vatten för alla, år 2030.

Men idag lever fortfarande miljarder människor utan säkert vatten – i hushåll, skolor, arbetsplatser och fabriker. Marginaliserade grupper – kvinnor, barn, flyktingar, ursprungsbefolkningar, funktionshindrade och många andra – är ofta förbisedda och utsätts ibland för diskriminering, när de försöker komma åt vatten som de behöver för att leva.

I årets Världsvattendag vill vi uppmärksamma och jobba för att – vem du än är, vart du än är, är vatten är din mänskliga rättighet

UN-Water samordnar Världsvattendagen-kampanjen på en internationell nivå. Se information kring årets kampanj på den internationella World Water Day sidan.

Fakta
Världsvattendagen sker varje år den 22 mars med målet att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. Det startades på initiativ av FNs generalförsamling år 1992 och har sedan dess varje år belyst olika vattenrelaterade teman. I Sverige koordineras Världsvattendagen genom Svenska Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan år 2006. Att sprida information kring vattenfrågor och väcka engagemang för vattenrelaterade problem till unga är huvudmålet med Världsvattendagen.


Uppdaterad den 22 mars 2019