Lycksele Avfall och Vatten AB


Test av ventiler

Foto av öppning/stängning av ventil.

Under sommaren kommer vi att luftvattenspola vattenledningarna på södra sidan av älven. Inför detta arbete kommer test av avstängningsventiler att ske.

Under vecka 25 till vecka 27 samt vecka 32 till vecka 33 kommer vi att luftvattenspola vattenledningarna i Lycksele på södra sidan av Umeälven. 

Norra sidan i Lycksele kommer att luftvattenspolas under sommaren 2020 

Som ett led i luftvattenspolningen kommer vi nu under maj månad att testa avstängningsventiler på södra sidan av Umeälven. Detta kan medföra att "svartvatten" uppstår samt även läckage från ventilerna. 

Det missfärgade vattnet kan antingen vara rost eller mangan som lossnat från ledningarna.  Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. 
Detta kan åtgärdas genom att spola kallt vatten från första inkommande kran i cirka 15 minuter, under uppsikt. Upprepa vid behov.

Kontakta annars kundtjänst LAVAB på telefon 0950-167 20 eller skicka mail till kundtjanst@lavab.nu.  


Uppdaterad den 10 maj 2019