Lycksele Avfall och Vatten AB


Inventering Knaften

Foto vid mätning

Under de närmaste två veckorna samt sedan i augusti kommer inventering av det allmänna vatten- och avloppsnätet att ske i Knaften.

Inmätningen utförs av Lycksele Avfall och Vatten AB och kan innebära att mätare kommer att gå in på fastigheter och tomter för att inventera. Inventeringen görs för att uppdatera våra ledningskartor.

Frågor, kontakta kundtjänst på telefon 0950-167 20 eller mail kundtjanst@lavab.nu.

Vi ber om överseende med detta. Vänliga hälsningar Lycksele Avfall och Vatten AB

Inmätning av ledningsnät


Uppdaterad den 29 augusti 2019