Lycksele Avfall och Vatten AB


Världsvattendagen 2020

Världsvattendagen

Världsvattendagen 2020, den 22 mars, handlar om vatten- och klimatförändringar - och hur de två är oöverskådligt kopplade.

Världsvattendagen instiftades av FN:s generalförsamling 1992 och sker den 22 mars varje år för att lyfta fram vattenfrågor i alla dess former. I Sverige koordineras Världsvattendagen av Hydrologiska Rådet (SHR) och har firats sedan 2006. Årets tema är vatten och klimatförändringar.

Vatten- och klimatförändringar - Vad menar vi?

Läs mera på World Water Day´s hemsida om vad vi menar när vi säger:

  • 'Vi har inte råd att vänta. Klimatpolitiska beslutsfattare måste sätta vatten i hjärtat av handlingsplaner."

  • 'Vatten kan hjälpa till att bekämpa klimatförändringarna. Finns det hållbara, prisvärda och skalbara vatten- och sanitetslösningar."

  • ”Alla har en roll att spela. Det är förvånande hur många vattenåtgärder någon, var som helst kan vidta för att hantera klimatförändringar. "

 

 


Uppdaterad den 22 mars 2020