Lycksele Avfall och Vatten AB


Vattenläcka Örträsk

Grävskopa

Datum: 20 november 2019

Tid: 08:00

Grävningsarbete pågår i Östra Örträsk.

Grävningsarbete pågår på Östra Örträsk på grund av vattenläcka.

Uppdaterat onsdag 27 november klockan 15:00. Läckan åtgärdad.


Uppdaterad den 27 november 2019