Lycksele Avfall och Vatten AB


Tryckfall i ledningsnätet

renspolningsfoto Datum: 28 juni 2020 - 29 juni 2020

Tid: 20:00 - 08:00

Under kommande natts renspolning kommer tryckfall att ske i Lycksele centrala vattenledningsnät. 

Från klockan 20.00 ikväll, söndag 28 juni, till klockan 06.30 i morgon bitti, måndag 29 juni, kommer renspolning att ske i vattenledningsnätet nära vattentornet på Norrmalm.
På grund av detta kommer stora delar av Lyckseles ledningsnät tillhörande centrala vattenverket att drabbas av tryckfall.

Läs mera om renspolningen 2020, sms-tjänst samt vilket arbetsområde som spolas i natt i länkarna.

De boende som drabbas helt av att vattnet kommer att stängas under kommande natt meddelas under eftermiddagen (vid 14.00-tiden) via sms eller röstmeddelande.


Uppdaterad den 28 juni 2020