Lycksele Avfall och Vatten AB


Rengöring av hög- och lågreservoarer

Foto på äldre skurhink med tillbehör Datum: 25 mars 2019 - 29 mars 2019

Tid: 01:00 - 23:59

Använd sparsamt med vatten under kommande vecka då tryckfall och ”svart vatten” kan förekomma på grund av att hög- och lågreservoarerna i Lycksele tätort ska rengöras.

Under vecka 13 kommer hög- och lågreservoarerna i Lycksele tätort att rengöras. Vi kommer under perioden att behöva tömma delar av vattentornet så använd vatten sparsamt. På grund av detta kan tryckfall och missfärgat vatten uppkomma.  Rengöringen av reservoarerna görs för att minska avlagringarna av mangan i ledningsnätet. Mangan är ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten, men som resulterar i att vattnet kan se ”svart” ut. 

Vi kommer sedan under sommaren 2019 och 2020 att luftvattenspola vattenledningsnätet i centralorten för att minska problemet med ”svart vatten” på ledningsnätet.

Vatten- och Avloppsenheten


Uppdaterad den 21 mars 2019