Lycksele Avfall och Vatten AB


Lycksele ÅVC markarbete

Skylt och pil att följa Datum: 29 augusti 2019 - 06 september 2019

Tid: 07:00 - 16:00

Nu på torsdag 29 augusti påbörjas arbetet med att belägga ytan framför rishögen med asfalt på Lycksele ÅVC. Vänligen respektera avspärrningarna.

Ytan kommer att hyvlas/justeras under torsdagen och beläggning sker till veckan, 

På grund av detta är det begränsad framkomlighet vid fraktionerna för trädgårdsavfall. Tillfälliga skyltar är uppsatta så att alla kan ta sig fram för att lämna det avfall man har med sig. Se foto ovan (Pil kör här för att lämna ris och löv) samt nedan foto på plats för avlämning.

Tänk på att köra försiktigt och visa hänsyn.

Tillfällig plats för avlämning ris och löv


Uppdaterad den 5 september 2019