Lycksele Avfall och Vatten AB


Läckage ur ventiler

Bild på stängning av ventil Datum: 14 maj 2019 - 23 juni 2019

Tid: 08:00 - 23:00

Arbetet med test av avstängningsventiler påbörjat.

På grund av test av ventiler så kan missfärgat vatten uppkomma, som vi skrivit om i tidigare meddelande. Men även läckage från ventliler kan uppkomma. Dessa läckage kommer att åtgärdas närmaste veckorna.


Uppdaterad den 15 maj 2019